“The Best Evidence for the Resurrection”

Acts 1:1-11

 

What evidence did Luke offer people?

 

  1. Eyewitness evidence

           2 Peter 1:16

           1 Cor. 15:5-8

 

  1. Personal evidence.

          John 20:22

          Luke 11:13

 

  1. Predictive evidence.

           Is. 41:21-23

           Mark 8:31

           Luke 21:24

           Matt. 24:2

           John 6:64

 

  1. Historical and circumstantial evidence.

 

  1. The evidence of His second coming.

           John 14:1-3

           Is. 53:3-6

           Rom. 1:3-4